Юри Пулчев – археолог

Завършил бакалавър по археология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2012 г. През 2011 г. участник в междуакадемичен обмен между Софийския университет и Уляновския педагогически институт за провеждането на археологически разкопки на средновековния Болгар, както и в други съвместни проучвания с представители на Самарския държавен университет. Защитил магистърска теза по средновековна археология на тема „Гробовете с трупоизгаряне от двуобредния некропол при с. Топола (особености на погребалния обред и сравнителен анализ)“ през 2016 г. Работил като специалист археолог на редица редовни и спасителни разкопки и с участие в различни научни проекти. Понастоящем е редовен докторант в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Редовен член на Българския национален комитет на ИКОМОС. Говори свободно английски език, ползва немски и руски език.