Музей отвъд експозицията си

Как функционира един музей отвъд експозицията си

     В тази лекция ще се представят част от вътрешните дейности на музея като културна институция, които не са общоизвестни на широката публика. Освен експонатите, които посетителите разглеждат в залите, музеят има своите съвсем други функции що се отнася до административния му живот. В повечето случаи, освен да работят по своята специалност или професионално направление, музейните служители често влизат в ролята на „юристи“ – да са перфектно запознати с закони, наредби и различни правила в опазването на културното наследство.

     Редом с това те са и хората, които се грижат за музейния фонд от исторически предмети, голяма част от които стават достояние на заинтеросваните посетители под формата на постоянни и временни изложби. Те са тези, които трябва да определят един артефакт за автентичен или фалшив, да осигурят базата за неговото физическо съхранение, научното му изследване, обнародването му в литературата и „съживяването“ му чрез съвременните дигитални технологии.

     Какво трябва да се има предвид при поддръжката на фондохранилищата в музеите? Винаги ли изискванията в законите и наредбите за опазване на материалното ни наследството отговарят на действителността и условията, в които трябва да се приложат? Каква е динамиката на отношенията между музеите и институциите, и другите заинтересовани страни на местно и национално ниво по въпроса за опазване на вече разкритите археологически старини – градове, крепости, светилища, храмове, гробници и др.?

      Отговор на тези и други въпроси ще се даде отчасти по време на лекцията и най-вече в съпътстващата я дискусия със слушателите.

selenaconsulting Автор