Археологическа разходка из Сердика

АНТИЧНА СЕРДИКА

АРХЕОЛОГИЯТА И ЖИВИЯТ ГРАД

Археологически парк „Западна порта“ – апсида на раннохристиянска базилика (в подлеза на бул. „Мария Луиза“ и ул. „Пиротска“) – откритата зона на Античен културно-комуникативен комплекс „Сердика“ (пред ЦУМ и под Ларгото) – Източна порта в подлеза на Президенството Североизточна кръгла кула на Сердика (на ул. „Искър“)

          Като въведение посетителите ще се запознаят накратко с историята и актуалното състояние на Историко-археологическия резерват „Антична Сердика и средновековен Средец“, разположен в сърцето на София и непознат за повечето от софиянци – от неговото административно обособяване през 1976 г. до последните провеждащи се спасителни и редовни археологически разкопки му в зоните му.

          По време на обиколката посетителите ще минат през почти цялата територия на антична Сердика – ще влязат през западната порта, ще минат край част от разкритите и експонирани на място останки на жилищни и обществени късноримски сгради (пред дн. ЦУМ), разположени по протежението на главната улица на антична Сердика Cardo Maximus (свързваща южната и северната порта на града), и ще пресекат на другата главна улица Decumanus Maximus, която отвежда до източната порта (в подлеза на Президенството). Обиколката ще бъде съпътствана и от разказ за проучените, но по една или друга причина разрушени в близкото минало антични и средновековни старини, непознати за днешната публика.

           Ще се обясни какво на практика представляват археологическите разкопки като процес на работа и как разкритите от учените артефакти и сгради се датират спрямо ситуацията на терена и неговата стратиграфия – т.е. какво означава археологическа датировка. Тук историческите данни идват на второ място и са в помощ на стратиграфията.

Допълнителна информация:
Заплащане по банков път или на място, но след направена и потвърдена заявка
Банкова сметка:
Банка ДСК
IBAN  BG 35 STSA 93000022689021
STSA BGSF
Основание: археологическа обиколка на София

selenaconsulting Автор