Петър Първанов – археолог

ПЕТЪР ПЪРВАНОВ, археолог

Завършил бакалавър по археология в Шефийлдския университет (Великобритания) през 2013 г., специализация по палеоантропология във Федералния приволжски университет в Казан (Русия) през 2015 г. и магистратура по интердисциплинарна медиевистика в Централноевропейския университет в Будапеща през 2016 г. От 2016 г. насам докторант в Централноевропейския университет в Будапеща/Виена. Работил като специалист археолог на редица редовни и спасителни разкопки и като екскурзовод към специализираната круизна компания „Voyages to Antiquity“. Говори свободно английски и сърбохърватски, ползва немски и руски.