Волжка България – исторически факти

Волжка България
„Бялата“ перла в короната на Велика България

Лекцията се води от историци и археолог, участвал в разкопките на

древния град Болгар

          Лекцията включва информация за Българска държава, начело на която е един от синовете на кан Кубрат. Досега малко известна информация, която е важна за нашето национално израстване и самочувствие.

         Средновековната българска държава от VII век /660 г./ до XIII век /1236 г./, основана от втория син на Кубрат кан Котраг, на териториите около сливането на реките Кама и Волга. Според историците днешни наследници на тази прабългарска държава са републиките Чувашия и Татарстан. Първите данни за Волжка България дължим на арабските географи от IX век – Хорезми и Ибн Хураздбих, а най-подробни са описанията на арабски от персиеца Ибн Руста (началото на X век), както и на византийските хронисти Никифор и Теофан Изповедник. Главните градове са Болгар и Сувар, между които, с развитието им като икономически и политически центрове, възниква борба за политическо надмощие. В крайна сметка тя е спечелена от гр. Болгар, наричан и Урус Болгар (Велики Болгар). През 922 година в двора на кутригурите пристига арабски пратеник на име Ибн Фадлан и през същата година ислямът е приет като официална религия на Волжка България. Волжка България остава независима до 1236 година, когато е завладяна от монголско-тюркските орди .

           Открити са над 2000 волжко-прабългарски паметници от X-XIV в.

           Предлагаме практическо приложение на лекцията – пътуване до тези земи

selenaconsulting Автор