Цар Самуил – из „Българската империя“

Непобедимият по сила и ненадминат по храброст български цар Самуил“ – казано от византийските хронисти.

         С настоящата лекция се изяснява неоцененото в исторята ни и малко изучавано “Самуилово царство”. Векът на цар Самуил безспорно е една от най-героичните епохи в Средновековната ни история. След падането на Преславското царство, Самуил е този, който оглавява народният гняв и жаждата за свобода и независимост. Византийските хронисти (големи скъперници на похвални думи за личности, които не са ромейски сановници) са написали, за него: “непобедимият по сила и ненадминат по храброст български цар Самуил“ и още: „Онзи войнствен човек, който никога не знаеше покой“, „надареният с мъдрост и разум“и т.н. Този български владетел се нарежда по величие до най-прославените ханове и царе. По времето на Самуил държавата достига и дори надминава размерите на Симеонова България, която всички смятаме за най-голяма.

     В битката при Траянови врата през 986 г. Самуил нанася един от най-големите разгроми над ромеите, което остава в историята като най-голямото поражение от българи над византийските воини.
    Папагалът е символ на Самуиловата династия и присъства на герба й.

Не напразно, неговият внук Петър Делян убеждава въстаналите българи, че „един храст не може да изхрани два папагала“ – тоест, че един народ не може да бъде управляван от двама владетели и да приютява „гнездата“ на две династии.

И ако днес можем да твърдим, че в началото на ХІ век България загинала със слава, голяма част от заслугата е именно на цар Самуил – „Отличният воин Самуил, който без страх обхождал всички западни области на ромейската държава и спечелил големи и усилни битки…“ А толкова похвали от вражеските летописци сами по себе си са доказателство за авторитетната и страховита личност на цар Самуил, извоювала уважението дори на надменните ромеи.

selenaconsulting Автор