Тома Томов

Доц. д-р Тома Томов е преподавател в Нов Български Университет. В годините 2006-2012 г. заема поста Декан на Бакалавърски факултет на НБУ, и заместник-ректор по учебната и международна дейност на НБУ. Основател и ръководител на пътуващия семинар „Византийският Константинопол”. Провежда in situ научни изследвания на византийските паметници в Истанбул. Основните му научни и практико-приложни приноси са в областта на историята, топографията и картографията на византийската столица Константинопол. Като практик се интересува от вписването на старите паметници в градския ландшафт – в древността и в съвременния свят. Автор е на множество научни публикации в областта на историята, свързани с царуването на българския владетел Самуил, както и други, свързани с Първа и Втора Българска държава.