Мирослав Дачев

Проф. д-р Мирослав Дачев е преподавател в НАТФИЗ, професор по семиотика на изкуството. Автор е на статии, студии и монографии по проблеми на семиотиката и хуманитаристиката, сред които „Семиотика на цвета“ (1997), „Подир сенките на знаците“ (2001), „Слово и образ“ (отличена с годишната награда за критика и хуманитаристика на Сдружение на български писатели през 2003), „Диалози с майстора“ (2006), „Семиотика на парите“ (2010). Научната му биография е свързана с изследователска дейност в БАН и с преподавателска дейност в СУ „Св. Кл. Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, НБУ и БСУ. Член на Българското дружество по семиотика от основаването му. Главен редактор на списание „Пари и култура“. Последният му хуманитарен проект е „Света Гора и българската култура“.