Курс за екскурзоводи

 

     Времето в туризма е спряло …
Но след дългите дни на застой и мълчание, изведнъж душата ни ще се отприщи!
За слънцето, за пътешествията, за срещите с непознати земи и хора, за глътките въздух сред природата, музеите, морето, необятните за очите възприятия, за необузданите емоционални преживявания, дългоотлагани срещи с изкуство, музика, литература… Краката ни сами ще се устремят към неизвестното. Емоциите ще превземат разума… Групите ще бъдат пълни, екскурзоводите отново няма да достигат

                         Да се подготвим за това преживяване.

                   Сега е най-важното, дългоотлагано и точно време за обучение.

                                             Затова Ви предлагаме

Подготовка за явяване на изпит в Министерството на туризма

за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ – влизане в Регистъра на екскурзоводите в България
членство в АЕБ – Асоциация на Екскурзоводите в България

Курсът включва обучение по география и история на България, природно и културно наследство, исторически и природни обекти, маршрути в България, религия, етнография, календарни празници и обичаи, етика, поведение в групи, задължения на екскурзовода и методически изисквания за неговата дейност.

Начало на курса – 15 октомври 2020 г.
Стартираме он-лайн обучение, което при възможност и желание на курсистите ще продължи като лекции в сградата на ФНТС – София, ул. „Г.С.Раковски“ 108 – в зала за обучение; 2 или 3 пъти седмично.

Край на курса – 30 януари 2021 г.

 Обучението трае  месеца – 120 учебни часа (лекции и проверка на поставени задачи).

  Курсът е предназначен за желаещи да практикуват професията „Екскурзовод“, да се явят на изпит в Министерството на туризма за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“влизане в Регистъра на екскурзоводите в България и членство в АЕБ – Асоциация на Екскурзоводите в България.

  Изисквания:

Три имена, телефонен номер и електронен адрес за кореспонденция се изпращат на адрес: selenaconsulting@mail.bg

След направената заявка очаквайте отговор от нас и по-нататъшни указания за начина и времето на обучение, според сега създадената обстановка.

            Цена: 390 лв 
             първа вноска 240 лв – до началото на курса
             втора вноска 150 лв – до 1 месец след началото на курса

Важно: Ако желаете да получите само материали за явяване на изпит, а се подготвяте сами, то тогава цената е 180 лв. (около 1020 страници по имейл, посочен от вас).


Вноските се заплащат по банков път.

Банка ДСК
IBAN BG 35 STSA 93000022689021
STSA BGSF

selenaconsulting Автор