Подготовка за изпит по екскурзоводство

 

    Подготовка за явяване на изпит в Министерството на туризма

за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ – влизане в Регистъра на екскурзоводите в България
членство в АЕБ – Асоциация на Екскурзоводите в България

Курсът включва обучение по география и история на България, природно и културно наследство, исторически и природни обекти, маршрути в България, религия, етнография, календарни празници и обичаи, етика, поведение в групи, задължения на екскурзовода и методически изисквания за неговата дейност.

Начало на курса – 2 октомври 2023 г.
Стартираме он-лайн обучение

Край на курса – 1 ноември 2023 г.

 Обучението е предвидено за един месец (лекции и проверка на поставени задачи). Изцяло онлайн.

  Курсът е предназначен за желаещи да практикуват професията „Екскурзовод“, да се явят на изпит в Министерството на туризма за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“влизане в Регистъра на екскурзоводите в България и членство в АЕБ – Асоциация на Екскурзоводите в България.

  Изисквания:

Три имена, телефонен номер и електронен адрес за кореспонденция се изпращат на адрес: selenaconsulting@mail.bg

След направената заявка очаквайте отговор от нас и по-нататъшни указания за начина и времето на обучение, според сега създадената обстановка.

            Цена: 290 лв 
            

Важно: Ако желаете да получите само материали за явяване на изпит, а се подготвяте сами, то тогава цената е 180 лв. (около 1020 страници по имейл, посочен от вас).


Вноските се заплащат по банков път.

Банка ДСК
IBAN BG 35 STSA 93000022689021
STSA BGSF

selenaconsulting Автор