Курс за екскурзоводи

Екскурзоводско обслужване – професия “Екскурзовод” Удостоверение за придобиване на трета степен на професионална квалификация, след полагане на Държавен изпит. Общ брой часове: 960 часа ( теория: 426 часа, практика: 534 часа) Обучението стартира онлайн, а след това лекции 2 или 3 пъти седмично (уточнява се, съобразно броя на курсистите) Цена 480 лв. – платима на […]