Александрина Георгиева – археолог и преподавател по история

Завършила бакалавър по археология с педагогическа правоспособност за учител по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2018 г. Понастоящем следваща специалност „Музеология“ с предстояща защита на магистърска теза. Работила като специалист археолог на редица редовни и спасителни разкопки и с участие в различни научни проекти. От 2019 г. учител по история в Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску“ (София). Говори свободно английски език.