Приложен списък с дати и часове до запълване на местата

График мо месеци

ФЕВРУАРИ

Дата

1 група – брой

10:00 – 11:30

2 група – брой

14:00 – 15:30

3 група – брой

15:30 – 17:00

Дата на плащане

Училище и ръководител

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

МАРТ

1

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

АПРИЛ

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

МАЙ

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

27

28

29

30

31