Обучение за всички

В основата на тази рубрика е народната мъдрост “Човек се учи докато е жив”. Следвайки тази мисъл, ние се опитваме да предложим обучение в различни сфери от човешкия живот – от елементарните ежедневни практически умения до модерните новости в специфични отрасли, вълнуващи малък брой хора. Например: “Как да се облечем подходящо за интервю” или “Как да попълним данъчната си декларация”, но и “Библейски сюжети и семиотични изследвания в Източния свят”.
Идеята ни е всеки да намери необходимото познание за себе си, но и да бъде заинтригуван от други наши предложения… Никога не е късно да преоткрием дарбите и таланта си, тъй като вече знаем, че
образованието е нещо, което никой не може да ни отнеме.