За контакти

 Селена  Консултинг OOД

гр.София

ул. Г.С.Раковски 108, ет.5, офис 513

GSM: 0898 516 681

Банкова сметка:

Банка ДСК
IBAN BG 35 STSA 93000022689021
STSA BGSF