“Туристическа анимация ” – професия “Аниматор в туризма”

Удостоверение за придобиване на трета степен на професионална квалификация, след полагане на Държавен изпит.

Изисквания:

 • завършено средно образование

Цел на обучението:

 • придобиване на професионални компетенции – теоретични знания, практически умения и професионално- личностни качества за успешно упражняване на професията „Аниматор”.

Придобити знания

 •  география, история и култура на България;
 • стандарта на анимационното обслужване;
 • технологичните процеси на туристическото обслужване;
 • терминологията на туристическото и анимационното обслужване;
 • организационни връзки и взаимоотношения в хотела;
 • социалнопсихологическите особености на обслужването и поведението на туристите;
 • техниката на подготовка на анимационната програма – гримиране, облекло,
 • сценични и специални ефекти, осветление и др.;
 • техниката на безопасност при провеждане на анимационни мероприятия.

Придобити умения:

 • да изготвя информационно табло;
 • да провежда информационни срещи за новопристигнали туристи;
 • да изготвя анимационни програми за различни периоди на престой на туристите;
 • да изготвя специализирани анимационни програми за деца и възрастни;
 • да организира съревнователно- отборни игри и приобщителни мероприятия;
 • да провежда и води излети и екскурзии в района на курорта;
 • да води екскурзоводски беседи по време на пътуване;
 • бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и
 • рекламации и да вземе съответните мерки.

 

selenaconsulting Автор