Как да си попълним данъчната декларация

Цели на курса:

– запознаване с общите положения от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, задължителна предпоставка за подаване на Декларация по ЗДДФЛ
– получаване информация за данъчни облекчения
– получаване на информация за санкции
– запознаване с Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ
– практически занимания във връзка с попълването на данъчната декларация, разяснения за самостоятелно попълване на данъчната декларация от всеки курсист, възможност за получаване на отговор на специфични въпроси, свързани с попълването

За кого е предназначен курса:

– за хора, които рядко се сблъскват с администрацията или с правни процедури;
– за хора, които работят на трудов договор, но имат и други доходи;
– за хора, които се налага да работят в ситуации с риск от договорно неизпълнение;

Продължителност на курса – 1 занятие с продължителност 60 – 70 минути.

Курсът се води от специалист в областта на счетоводството.

Дата напровеждане: 18 януари 2020 г. Курсът се провежда при минимум 10 желаещи.

Място: сградата на ФНТС ул. „Г. С. Раковски“ 108.

Заплащане по банков път или на място, но след направена и потвърдена заявка . БАНКОВА СМЕТКА: Селена Консултинг OOД Банка ДСК IBAN: BG 35 STSA 93000022689021 STSA BGSF

selenaconsulting Автор