Археологическа разходка из Сердика

АНТИЧНА СЕРДИКА АРХЕОЛОГИЯТА И ЖИВИЯТ ГРАД Археологически парк „Западна порта“ – апсида на раннохристиянска базилика (в подлеза на бул. „Мария Луиза“ и ул. „Пиротска“) – откритата зона на Античен културно-комуникативен комплекс „Сердика“ (пред ЦУМ и под Ларгото) – Източна порта в подлеза на Президенството – Североизточна кръгла кула на Сердика (на ул. „Искър“)           Като […]

Как да си попълним данъчната декларация

Цели на курса: – запознаване с общите положения от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, задължителна предпоставка за подаване на Декларация по ЗДДФЛ – получаване информация за данъчни облекчения – получаване на информация за санкции – запознаване с Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ – практически занимания във връзка с попълването на данъчната […]

Курс по Правна Култура

Цели на курса: – придобиване на основни познания за българската правна система; – общо ориентиране в основните видове процедури пред администрацията и съдилищата; – запознаване с някои особености при най-честите видове правни сделки; – запознаване на курсистите с възможностите и институциите, които защитават правата им. За кого е предназначен курса: – за хора, които често […]