Археологическа разходка из Сердика

АНТИЧНА СЕРДИКА АРХЕОЛОГИЯТА И ЖИВИЯТ ГРАД Археологически парк „Западна порта“ – апсида на раннохристиянска базилика (в подлеза на бул. „Мария Луиза“ и ул. „Пиротска“) – откритата зона на Античен културно-комуникативен комплекс „Сердика“ (пред ЦУМ и под Ларгото) – Източна порта в подлеза на Президенството – Североизточна кръгла кула на Сердика (на ул. „Искър“)           Като […]

Как да си попълним данъчната декларация

Цели на курса: – запознаване с общите положения от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, задължителна предпоставка за подаване на Декларация по ЗДДФЛ – получаване информация за данъчни облекчения – получаване на информация за санкции – запознаване с Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ – практически занимания във връзка с попълването на данъчната […]